Movies - Black Meat White Heat - 2007 - Aron Ridge, Eddie Diaz