Retro - Rykers Revenge - 1998 - Steve Harper, Brett Ford